Psychomotorische therapie (PMT) 


Psychomotorische therapie (PMT) is een ervaringsgerichte behandelvorm waarbij het lichaam en beweging aangrijppunt vormen bij veranderingsprocessen. In PMT staat  lichaamsbeleving, lichamelijke bewustwording en bewegingsgedrag centraal. Werkvormen die worden ingezet kunnen heel divers zijn; denk aan sport en spelopdrachten, bewegingsexpressie, dans, yoga of mindfulness.

PMT heeft tot doel  het lichaamsbewustzijn te vergroten en lichaamssignalen, gevoelens, gedachten- en gedragspatronen die bij stress een rol spelen te herkennen, erkennen en begrijpen. De tweede stap is dat er inzicht verkregen wordt over de gevolgen van stress in het dagelijks leven. In stap drie zal de therapeut samen met de cliënt meer helderheid scheppen over de hulpvraag in relatie tot de stressklachten. Met de inzet van persoonlijke hulpbronnen en hulpbron ervaringen worden tools aangereikt hoe je op een gezondere manier met spanningen om kan gaan.

Tijdens de intake wordt bepaald welke vragen er spelen en aan welke behandeldoelen men wil werken. Een behandelplan en de behandelduur zal na de intake worden vastgesteld door de therapeut en kan tijdens het behandeltraject worden aangepast.

Een sessie duurt 45 min. De eerste sessie met intake duurt 1 uur en 15 min.

kosten (*): 75 euro Met intake 100 euro.

Informatie vergoedingen Vaktherapie

Psychomotorische therapie (PMT) valt onder de overkoepelende naam Vaktherapie en wordt door de zorgverzekeraar geschaard onder alternatieve geneeswijzen. PMT kan soms via de basisverzekering en merendeels vanuit de aanvullende verzekering worden vergoed door uw zorgverzekeraar. Bij de aanvullende verzekering gaat dit niet af van uw eigen risico. Kijk naar uw zorgpolis of vraag het na bij uw zorgverzekeraar.

Aanvraag voor Psychomotorische therapie kan ook via het contact formulier. De Vaktherapeut is aangesloten bij de beroepsvereniging NVPMT en vermeld in het kwaliteitsregister van de Federatie Vaktherapeutische beroepen.

zie www.zorgwijzer.nl

AGB codes: Zorgverlener 90112151 Praktijk 90070867Nazorg/begeleiding

Op verzoek mogelijk of de hulpvrager wordt doorverwezen naar andere hulpverlener.

Neem voor meer informatie of aanmelding contact op via het contactformulier.